BIBLIOGRAFIA

1. Čepan, O.:  Dejiny slovenskej literatúry II.  Bratislava,  SPN 1965
2. Mazák, P.:  Dejiny slovenskej literatúry 2.  Bratislava,  SPN 1984.
3. Obert, V.:  Literatúra pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl.  Bratislava,  Litera 1994
4. Plintovič, I.:  Teória literatúry pre stredné školy. Bratislava,  SPN 1988
5. Rosenbaum, K.:  Encyklopédia slovenských spisovateľov.  Bratislava,  Obzor 1984
6. Šmatlák, S.:  Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava,  Tatran 1988.
7. Jesenský, J.: Malomestské rozprávky. Liptovský sv.Mikuláš, Tranoscius 1944
8. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971