CITOVANÁ LITERATÚRA

1.  Jesenský,  J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 258.
2.  Jesenský,  J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 26.
3.  Jesenský,  J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 27.
4.  Jesenský,  J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 28.
5.  Jesenský,  J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 27.
6.  Jesenský,  J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 28.
7.  Jesenský,  J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 27.
8.  Jesenský,  J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 29.
9.  Jesenský,  J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 32.
10. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 42.
11. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 43.
12. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 44.
13. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 44.
14. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 44.
15. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 45.
16. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 51.
17. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 47.
18. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 50.
19. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 50.
20. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 46.
21. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 141.
22. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 141.
23. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 141.
24. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 141.
25. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 145.
26. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 153.
27. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 153.
28. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 154.
29. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 142.
30. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 143.
31. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 143.
32. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 143.
33. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 147.
34. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 140.
35. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 140.
36. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 112.
37. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 113.
38. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 114.
39. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 114.
40. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 119.
41. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 123.
42. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 126.
43. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 127.
44. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava,  Tatran 1971,  str. 127.
45. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971,  str. 133.
46. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971,  str. 125.
47. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971,  str. 126.
48. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 127.
49. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 130.
50. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 133.
51. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 123.
52. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 178.
53. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 179.
54. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 183.
55. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 183.
56. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 183.
57. Jesenský, J.:  Maškarný ples. Bratislava, Tatran 1971, str. 178.