Slnečný kúpeľ

Obsah       Mestský notár Škorec mal problém prejsť cez mestský rínok. Keď cezeň prechádzal, zmocňoval sa ho strach a dostával závraty. Zdôveril sa s tým doktorovi Edutovi. Ten mu hneď navrhol, aby jeho problém riešili športom, pobytmi na slnku a čerstvom vzduchu. Vzali so sebou aj večne nervózneho lekára Papsta a  začali s pravidelnými slnečnými kúpeľmi. A mysleli si že ich tam nikto nemôže vidieť. Matej Jakub, polremeselník a polgazda raz uvidel pri hrádzi troch nahých ľudí s fúzami a bradami, v krátkych farbistých nohavičkách, ako cvičili, vykrikovali   a plieskali  sa po stehnách. Myslel si že sú to traja blázni, o ktorých čítal v novinách a tak to hneď bežal oznámiť predstavenstvu. Medzitým sa na hrádzi zastavovali ľudia a všetci sa smiali pohybom a posunkom troch naháčov. Richtár, ktorý medzičasom dorazil, rozhodol, že bláznov treba zlapať. Ale nikto sa k ním neodvážil priblížiť. Richtár poslal  sluhu po lano, že ich zviažu. Keď sa však traja naháči začali obliekať, richtár spoznal, že sú to doktor, notár a zverolekár. Vynadal Jakubovi a ponúkol trom naháčom odvoz domov.
Charakteristika hlavných postáv
Mestský notár Škorec
Zo dňa na deň chorľavie. Má strach prejsť cez veľký mestský rínok.
„Mestský notár Škorec, s chudou umučenou tvárou, na ktorej kožka len tak visela, si už zúfal. Zo dňa na deň mu bolo ťažšie prejsť cez veľký mestský rínok. Akýsi neurčitý pocit strachu sa ho zmocňoval, keď prechádzal cez jeho holý, žabicou vydláždený priestor“(1)                                                                                            
So svojim problémom sa zdôverí doktorovi Edutovi. Doktor mu poradí aby športoval, ale Škorcovi sa to veľmi nepáči.
Neverím ani vzduchu, ani slncu,“odporoval temno Škorec. (2)
Nakoniec sa však nechá nahovoriť na slnečný kúpeľ. Slnečné kúpele mu pomáhajú a po čase prestane mať problémy prejsť cez rínok.
„ Notár sa už-už zotavoval a bez strachu prešiel zo tri razy cez rínok .“(3)
Doktor Edut
Presadzuje  filozofiu, že čerstvý vzduch a pohyb vyliečia každú chorobu.
Buď na vzduchu a slnci, omladneš ako, ľaľa, tamten brezový hájik. Veru.“  (4) Teší  sa, keď svojimi radami pomôže notárovi Škorcovi aj zverolekárovi Papstovi. „ Doktor Edut však sa tešil, že jeho rada pomohla najmä Škorcovi a radil každému slnečný kúpeľ, spojený s vodným a Müllerovou gymnastikou.“(5) Zverolekár Papst
Stále je nervózny a nikdy neposedí v pokoji. „To je tiež taký nervózny pán. Vždy sa chytá za hlavu a tancuje ešte aj vtedy, keď sedí pri pive.“(6) Aj jemu slnečné kúpele veľmi prospievajú.
Problémy
1.Výsmech zaostalosti Za smiešne a bláznivé je  pokladané všetko neznáme a nezvyčajné. Jakub je  prostý chudobný človek, a preto si nevie  ináč vysvetliť, čo by tam mohli traja muži robiť. „ Jakub nerozumel. Napadlo mu hneď, že to budú iste tí traja blázni, o ktorých čítal v novinách,  že ušli z blázinca a ponevierajú sa po okolí.“ (7)
2. Chameleónstvo
Richtár prikázal zlapať bláznov pretože z nich mal strach, ale ako náhle zistil kto vlastne sú, okamžite zmenil svoj postoj a ponúkol im odvoz domov. – Že by sa všetci traja boli  zbláznili, nemôže byť,- pomyslel si richtár a hodiac za ním stojacemu Jakubovi dosť nahlas do očí, že je mamľas, zišiel dolu vŕškom ku rieke. Pozdravil sa pánom a zavolal im na druhý breh:
 „ Nech sa páči na tento breh vystúpiť. Hore vás čaká mestská príležitosť. Môžete sa odviezť…“(8)
Večera
Obsah
Advokát dr. Ján Čurida sa nedávno usadil v mestečku a otvoril si tam právnickú kanceláriu. Práve keď sedel vo svojej kancelárii a rozmýšľal nad Želmírkou Silickou, do ktorej bol zaľúbený, vošiel   k nemu Andrej Škereň, učiteľ nad odpočinku. Chcel sa rozsobášiť so ženou.
Dôvodom bolo, že jeho žena nikdy nenavarila poriadne jedlo. Stále jedli  len demikát a pili  bielu kávu. V ich dome nikdy nebolo nič v poriadku, lebo žena nič nestíhala. Hlavným problémom bolo, že kvôli tomu sa ich dcéra Marienka nemohla vydať. Už dvaja pytači prišli k nim na večeru, no keď sa jej ani o polnoci nedočkali, už sa nevrátili.
Preto pán učiteľ poprosil advokáta, aby poslal jeho žene list, s tým že v ňom bude napísané, že ak v sobotu, keď príde ďalší pytač, žena nenavarí večeru, tak sa s ňou učiteľ rozsobáši. Učiteľ za to advokátovi zaplatil a dúfal že sa žena zlakne. Keď išiel advokát v sobotu  po ulici, videl,  ako sa u Škereňov večeralo  a  ženích bol istý.     
Charakteristika hlavných postáv
Dr. Ján Čurida
Advokát, ktorý sa len nedávno prisťahoval do mesta. Má rád Želmírku Silickú, dcéru direktora Priemyselnej banky.
Keď k nemu prichádzal  učiteľ, rozsobáš sa mu zdal ako zaujímavý prípad. Neskôr sa mu to zdá smiešne. Nerozumie, že bez večere niet sobáša. Snaží sa učitelovi poradiť ako nevyplašiť ďalšieho pytača, ale učiteľ všetko zamieta.
Advokát napíše advokátsky list, v ktorom stojí, že ak žena nenavarí v sobotu večeru, jej manžel sa s ňou rozsobáši.
Upravený a milý človek.
Andrej Škereň
Šesťdesiat ročný učiteľ na dôchodku je  tunajším  mešťanom. Pôsobí  trochu zanedbaným dojmom.
Z tohto vrecka mu trčal dlhý pipasár s ohryzenou čutorkou a s červenými kvastľami. Na bruchu kolembal sa na zelených šnúrach cez krk prehodený starý, žltkavý miestami vypĺznutý jágerský muf, ktorý slúžil miesto rukavičiek.“  (9)
Má  sa v podstate veľmi dobre, jediné čo mu robí  starosti je jeho žena. Aj keď majú  všetkého dostatok, od svadby sa nemôže  dočkať pečenej kačky a gaštanového pyré. Stále majú  len demikát a bielu kávu.
Demikát závodí s bielou kávou ako dve drane. Raz demikát, raz káva je o konskú hlavu…Do zúfania mi je. Na obed demikát, na večeru demikát. Ráčte to uvážiť.“(10)
Aj keď jeho žena celý deň len behá, nikdy za ňou nie je vidieť nejaký výsledok.
A počuje, vždy lieta, vrtí sa ako vreteno. Vždy chodí, behá, lezie, štverá sa ako veverica, a práce po nej nevidíte. Raz je na povale, raz v pivnici, raz na dvore, raz tu, raz tam, a probujte pozrieť za ňou. Nič nie je v poriadku“(11)
Ale keď ženina neschopnosť bráni dcére vydať sa , to učiteľa veľmi  nahnevá .
Keby nie keby. Keby žena vedela poriadnu večeru spraviť, už by bolo po starostiach.Dávno by sa bola vydala….“(12)
Škereň je  ochotný urobiť čokoľvek, aby žena uvarila večeru, aby bol pytač istý.
Buďte taký láskavý, pán doktor, veď len preto som prišiel. Aj boh vám odplatí…Len vypíšte slovo advokát…položte na list aj tri pečiatky…Paragrafy…Spomeňte súd. vypíšte: ,rozhodne žaloba’. Päťdesiat korún je vašich. Môžem deponovať, ako honorár odovzdať…Len tie pečiatky prosím a čím viac mariek na obálku…Pošlite rekomandované, expres… V sobotu na siedmu večer. Ráčte si to poznačiť…“(13)
Malvínka
Dcéra učiteľ Škereňa. Má dvadsaťpäť rokov, ale je veľmi nesamostatná.
Dcéra o pol štvrtej poobede neučesaná. Má dvadsaťpät rokov a mať ju češe…“ (14)
Ani ona nevie navariť.
Matke z oka vypadla. nestačí.“(15)
Problémy
1. Zosmiešnenie problémov v manželstve Jediné čo učiteľa Škereňa trápi v manželstve je to, že jeho žena nevie navariť poriadnu večeru a je lenivá. Ako hlava rodiny si s tým nevie dať rady a musí poprosiť o pomoc advokáta.
Advokátsky list moja žena ešte nikdy nedostala…Firma advokátskej kancelárie…Taká pečiatka…Slová: ,advokát, žaloba’ naháňajú strach…Pár paragrafov do listu…Číslice, punkty…Naľaká sa a upečie…Každý sa bojí súdov ako čert svätenej vody, nie to žena…Upečie…Stavím sa. Päťdesiat korún stavím.“(16)
2. Vydaj za každú cenu Otcovou prioritou je vydať dcéru. Nepýta sa jej či by pytača chcela aj ona. Jediným kritériom pre pytača je dobrá partia.
Večera nemožná. Pytač nemožný…Už dvaja pošli kade ľahšie a kde vedia večeru spraviť…Tu je to nešťastie…Pred rokom bol jeden. Vážny. Dobré dôchodky. Mladý a driečny.“ (17)